Donsö Shipping Meet

Donsö Shipping Meet, som startade 2009, är Sveriges största shipping event och arrangeras vart annat år på Donsö i Göteborgs södra skärgård. Överskottet från Donsö Shipping Meet går tillbaka till Donsö genom Donsöstiftelsen.

DSM’s syfte är att sätta Svensk sjöfart på kartan. Under två dagar samlas det internationella maritima klustret på Donsö där nätverkande, spontana och planerade möten samt att göra affärer på plats är i fokus.  2019 var DSM större än någonsin med

  • 2100 besökare
  • 290 utställare
  • 110 rederier
  • 1950 gäster på bankettmiddag

Klicka här för att se filmen från DSM19. Nästa Donsö Shipping Meet går av stapeln 7-8 september 2021.

Titta gärna in på Donsö Shipping Meets hemsida.

Nytt för DSM19 var att att dagen innan DSM, den 2 september, arrangera en rekryteringsdag för ungdomar på Donsö.

Fler än 2 000 elever från högstadie- och gymnasiskolor från Göteborg kom ut till Donsö för att lära sig om sjöfart och se vilka jobb som finns. Branschen behöver locka till sig ungdomar. Sjöfarten växer och stora pensionsavgångar väntar. Enligt en undersökning från Transportföretagen kommer branschen under de kommande fem åren att behöva anställa 800 personer. Bakom Dag noll, som arrangemanget kallades, stod Transportföretagen i samarbete med sjöfartsnäringen och Donsö-rederierna i spetsen!

Mer information finns här