Ansökan

Skriv ut  Ansökningsblanket Donsöstiftelsen och fyll därefter i de delar som är tillämpliga för dig som privatperson eller er som verksamhet. Det är viktigt att svara på alla frågor om det är möjligt/tillämpligt.

Vi kommer att bedöma ansökan utifrån följande:

  • Uppfyller ansökan ändamålsparagrafen i stiftelsens stadgar
  • Projektets/verksamhetens nuvarande eller framtida arbete
  • Hur ledarförsörjningen ser ut
  • Hur många barn/ungdomar/äldre som kommer att beröras

Grundkrav
Samtliga verksamheter skall ha:

  • Godkända stadgar (befintliga organisationer)
  • Ha ansvarig styrelse och revisor
  • Vara demokratiskt uppbyggd
  • Vara öppen för alla Donsöbor
  • Inte ha en uppmuntrande attityd till missbruk och diskriminering

Ansökningstid 
Ansökningar behandlas av styrelsen vid två tillfällen under året, i maj resepektive oktober. Ansökningar kan göras till 1 april respektive 1 oktober.

Inlämning av ansökan
Ansökningar skall lämnas till stiftelsens ordförande Jonas Backman eller föreningens sekreterare Dick Höglund. Inlämnad ansökan kan behöva kompletteras innan styrelsen kan behandla ansökan.

Uppföljning
Efter utbetalning av bidrag kan stiftelsen komma att kontrollera att bidraget används på det sätt som ansökan anger. Om bidraget inte har använts på rätt sätt kan krav om återbetalning ställas.

Läs mer om stiftelsens bakgrund här